Pille Vojcik

Cielom organizácie je poskytnút stabilnú, systematickú a profesionálnu sieť udalostí, ktoré deťom pomôžu získať finančnú nezávislosť, a spojiť ľudí, ktorí im v tom pomáhajú. Vzdelanie je spôsob, ako vidieť a rozoznať viac možností okolo seba. Čím viac vieme, tým viac možností sa nám núka. Preto venujem svoj voľný čas snahe prepojiť akademické vzdelanie s finančnou gramotnosťou tak, aby každé dieťa malo možnosť pohybovať sa sebaisto a nezávisle. Správne finančné vzdelávanie pomôže dieťaťu pripraviť sa na vytvorenie vlastného domu (nehnuteľnosť), vytváranie hodnoty (podnikanie) a pomoc iným investovaním do ich spoločností (cenné papiere). Štruktúra udalostí je jednoduchá, obsah a hĺbka prijatých a poskytovaných informácií sa však môžu rozširovať bez obmedzenia.

 • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

  Finančné vzdelávanie zahŕňa tri hlavné témy: podnikanie, nehnuteľnosti a cenné papiere. Každý sektor podlieha výkyvom a korekciám na trhu, preto sa odporúča diverzifikovať a rozložiť investičné riziko. Formálne vedy, ako je matematika a logika, sú užitočnými nástrojmi na finančné rozhodovanie. Prírodné vedy, ako je fyzika, chémia, biológia, geológia a kozmológia, tvoria základ pre tvorbu produktov a služieb. Spoločenské vedy, ako sú právo, ekonómia, história, geografia, lingvistika a politika, pomáhajú pri komunikácii s tromi oblasťami právomocí: legislatívnou, výkonnou a súdnou, na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. KIDCham sa bude snažiť pomahať deťom dosiahnuť rovnováhu medzi akademickým a finančným vzdelávaním.

 • PODNIKANIE

  Ako pán Kaufman šikovne uviedol, podnikanie je opakujúci sa proces, ktorý:

  1. vytvára a dodáva niečo hodnotné,

  2. čo iní ľudia chcú alebo potrebujú,

  3. za cenu, ktorú sú ochotní zaplatiť,

  4. spôsobom, ktorý uspokojuje potreby a očakávania zákazníkov,

  5. tak, aby podnikanie prinieslo dostatočný zisk, aby sa oplatilo vlastníkom v tom pokračovať.

  Keďže podnikanie je jedným z hlavných tvorcov bohatstva, spoločnosť vyvinula dôkladný súbor pravidiel, ktoré musia vlastníci spoločností dodržiavať. KIDCham sa snaží pomôcť deťom pripraviť a zhromaždiť všetky potrebné informácie užitočným, priateľským a vhodným spôsobom pre deti.

 • NEHNUTEĽNOSTI

  Každé dieťa sa stretne s otázkou potreby nehnuteľností v určitom okamihu svojho života. Základnou funkciou nehnuteľností je poskytovanie prístrešia, ale môžu tiež ponúkať finančné výhody pre tých, ktorí sa naučia systém. Z dlhodobého hľadiska hodnota nehnuteľností vždy stúpa - pôda je konečná. Ako povedal Will Rogers: „Už z toho viac nevyrobia.“ S rastúcou populáciou je vždy dopyt po nehnuteľnostiach. Akékoľvek riziká môžu byť efektívne riadené prostredníctvom poistenia, právnych štruktúr a iných spoločných stratégií, ktoré nie sú ani ťažké, ani drahé. Realitné akcie KIDCham pomáhajú deťom analyzovať trh s nehnuteľnosťami (mestské štvrte, zamestnanosť, infraštruktúra), vytvoriť investičný plán (výber investícií, analýza čísel, kompletný rozbor, due diligence, atd).

 • CENNÉ PAPIERE

  Burza cenných papierov poskytuje spoločnostiam možnosť získať kapitál na expanziu cez predaj akcií investujúcej verejnosti. Kapitálový trh je miesto, kde emitent (vláda, spoločnosť, obec atď.) môže získať finančné prostriedky na svoje vlastné investičné projekty a rozvoj - finančné prostriedky, ktoré investori (jednotlivci, investičné skupiny) v súčasnosti nepotrebujú na priamu spotrebu. Kapitálový trh predstavuje alternatívny spôsob získavania peňazí, ktorý sa líši od jednoduchej pôžičky alebo požičiavania si peňazí. Keďže praktická skúsenosť je najlepším spôsobom, ako porozumieť systému, KIDCham plánuje pomáhať deťom zistiť, ako funguje akciový trh, ako vydávať akcie svojich vlastných spoločností, ako určovať cenu vydaných akcií svojich vlastných spoločností a ako si ich navzájom vymieňať.

 • MENEJ JE VIAC

  Napriek tomu, že finančné a akademické vzdelávanie je dôležité na uľahčenie života na zemi a na pomoc budúcim generáciám v progrese a prosperite - neobsahuje recept na šťastie. Pre šťastný život: menej je viac. Šťastie žije v silnej, zdravej a láskavej mysli a v činnostiach riadených touto láskavou mysľou. Žiadne materiálne vlastníctvo nemôže byť nikdy náhradou lásky. Žiadne materiálne vlastníctvo nemôže nikdy uzdraviť ranu spôsobenú neláskavými činmi. Ale je ľahšie byť milý a milujúci, ak má človek uspokojené základné finančné potreby a je si istý, že sa dokáže postarať o seba a ostatných aj uprostred nestabilných životných udalostí. 

  KIDCham sa bude snažiť zabezpečiť deťom základné finančné vedomosti a zručnosti potrebné pre každodenný život v neustále meniacom sa prostredí.

© 2020 by Pille Vojcik