top of page
DSC_0354-2.jpg

Mag. Iur. Pille Vojcik

Cielom organizácie je poskytnút stabilnú, systematickú a profesionálnu sieť udalostí, ktoré deťom pomôžu získať finančnú nezávislosť, a spojiť ľudí, ktorí im v tom pomáhajú. Vzdelanie je spôsob, ako vidieť a rozoznať viac možností okolo seba. Čím viac vieme, tým viac možností sa nám núka. Preto venujem svoj voľný čas snahe prepojiť akademické vzdelanie s finančnou gramotnosťou tak, aby každé dieťa malo možnosť pohybovať sa sebaisto a nezávisle.

jana photo.jpg

PhDr. Jana Kolarovičová

Správne finančné vzdelávanie pomôže dieťaťu pripraviť sa na vytvorenie vlastného domu (nehnuteľnosť), vytváranie hodnoty (podnikanie) a pomoc iným investovaním do ich spoločností (cenné papiere). Štruktúra udalostí je jednoduchá, obsah a hľbka projatých a poskytovaných informácií sa však môžú rozširovať bez obmedzenia. 

bottom of page