DSC_0354-2.jpg

Pille Vojcik

Cielom organizácie je poskytnút stabilnú, systematickú a profesionálnu sieť udalostí, ktoré deťom pomôžu získať finančnú nezávislosť, a spojiť ľudí, ktorí im v tom pomáhajú. Vzdelanie je spôsob, ako vidieť a rozoznať viac možností okolo seba. Čím viac vieme, tým viac možností sa nám núka. Preto venujem svoj voľný čas snahe prepojiť akademické vzdelanie s finančnou gramotnosťou tak, aby každé dieťa malo možnosť pohybovať sa sebaisto a nezávisle. Správne finančné vzdelávanie pomôže dieťaťu pripraviť sa na vytvorenie vlastného domu (nehnuteľnosť), vytváranie hodnoty (podnikanie) a pomoc iným investovaním do ich spoločností (cenné papiere). Štruktúra udalostí je jednoduchá, obsah a hĺbka prijatých a poskytovaných informácií sa však môžu rozširovať bez obmedzenia.