O NÁS

PILLE VOJCIK - ZAKLADATEĽKA A RIADITEĽKA NEZÍSKOVEJ ORGANIZÁCIE KIDCHAM

Cieľom organizácie je poskytnúť stabilnú, systematickú a profesionálnu sieť udalostí, ktoré deťom pomôžu získať finančnú nezávislosť, a spojiť ľudí, ktorí im v tom pomáhajú. Štruktúra udalostí je jednoduchá - aby bolo ľahké si ju prispôsobiť po celom svete podľa veku, záujmov a očakávaní účastníkov. Obsah a hĺbka prijatých a poskytovaných informácií sa však môžu rozširovať bez obmedzenia.

Verím, že každé dieťa je prirodzene plné energie a odvahy. Je úzko späté a denne ovplyvňované rodičmi, učiteľmi, školským systémom a spoločnosťou. Našou úlohou ako rodičov – príkladov je dať im možnosť zvoliť si ich vlastný spôsob života. Vzdelanie je spôsob, ako vidieť a rozoznať viac možností okolo seba. Čím viac vieme, tým viac možností sa nám núka. Preto venujem svoj voľný čas snahe prepojiť akademické vzdelanie s finančnou gramotnosťou tak, aby každé dieťa malo možnosť pohybovať sa sebaisto a nezávisle. Správne finančné vzdelávanie pomôže dieťaťu pripraviť sa na vytvorenie vlastného domu (nehnuteľnosť), vytváranie hodnoty (podnikanie) a pomoc iným investovaním do ich spoločností (cenné papiere). Dúfam, že udalosti, ktoré organizujem, a materiály, ktoré zverejňujem, aspoň trochu pomôžu :)

© 2019 by Pille Vojcik