OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

TVORBA HODNOT CEZ OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Pri tvorbe hodnôt prostredníctvom obchodných spoločností je dôležité rozlišovať medzi dvomi otázkami:

1. ČO PREDÁVAŤ?

                 PRODUKTY                                  JEDLO                                        SLUŽBY

 • VÝROBA TOVARU, BALENIE TOVARU, OZNAČENIE TOVARU, CENA TOVARU, MARKETING TOVARU, KONTROLA TOVARU, PREDAJ TOVARU, PLATENIE DANÍ - OPAKOVANIE CELÉHO PROCESU

2. AKO PREDÁVAŤ?

    MARKETINGOVÉ STRATÉGIE                       PRÁVNE PREDPISY                                 DAŇOVÉ PREDPISY

 • PRODUCTS - control the product (legal regulation), market the product, sell the product, pay the taxes (tax regulation)

 • FOOD

 • SERVICES

 • Ako zaregistrovať obchodnú spoločnosť?

 • Ako vytvoriť webovú stránku?

 • Ako propagovať obchodnú spoločnosť na sociálnych sieťach?

 • Ako si založiť účet v banke?

 • Akú marketingovú stratégiu si vybrať? 

 • Legal regulation for doing business.

 • Tax regulation for doing business.

PRODUCTS

How to make a sell a slime? Chemistry

How to make and sell perfume? Chemistry

How to make and sell clothes? Sustainable fashion and bio-materials.

How to make and sell smart-mirror? Engineering 

FOOD

Nutrition

How to make and sell peanut butter cookies?

How to make and sell lemonade?

FOOD - make the food, pack the food, label the food, write down ingredients,  check the allergenes, price the food. 

SERVICES

How to provide a tattoo service?

MARKETING STRATEGIES

How to make a webpage?

How to make product photos?

How to put up your stand?

How to use the phsyal fenomens, such as light, audio (sound) and visual for marketing purposes

How to make commercial videos?

LEGAL REGULATION

How to register your business - coverned by the civil code

How to open a bank account for your business - governed by the ....

TAX

REGULATION

 DPH (daň z pridanej hodnoty)

Daň z pridanej hodnoty patrí medzi nepriame dane a svojím charakterom ide o univerzálnu daň zo spotreby. Predstavuje jeden z najväčších príjmov štátneho rozpočtu.

Daň z pridanej hodnoty je harmonizovaná na úrovni EÚ a upravuje ju smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, ktorá obsahuje všetky mechanizmy fungovania systému DPH. Slovenská republika túto smernicu do svojho právneho poriadku transponovala zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 Daň z príjmu je priama daň, ktorú je povinný zaplatiť každý občan, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy  vyššie ako 1915,01 EUR. Daňové prizananie musí byt podané na daňovom úrade do 31. marca. 

Príjmy podliehajúce dani:

1. zo závislej činnosti

2. z podnikania 

3. 3. z inej samostatne zárobkovej činnosti

4. z prenájmu nehnuteľnotí

5. z použitia diela a umeleckého výkonu

6. z kapitálového majetku (úroky, výhry, výnnosy, 

7. z ostatných príjmov (napr. cenné papiere) 

© 2019 by Pille Vojcik