top of page

ÚČEL

Účelom podujatia je poskytnúť našim deťom prvú pozitívnu skúsenosť zarobiť si vlastné peniaze. Verím, že všetky deti sú prirodzene kreatívne a podnikateľské - my ako rodičia by sme im mohli dať príležitosť využiť nadšenie pre vytváranie hodnôt pre seba a iných - čím viac máme ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty, tým silnejšia bude spoločnosť.  Predaj a nákup produktov a služieb je súčasťou každodenného života - verím, že je dôležité pomáhať našim deťom stať sa tvorcami hodnôt prostredníctvom praktických, hravých a pozitívnych skúseností. 

DOVOD VÝBERU MIESTA KONANIA

Miesto konania je vybrané tak, aby vyhovovalo potrebám detí. Koncepcia podujatia je jednoduchá a hravá. V tréningovom centre „Kalimero“ bude polovica areálu vybavená stolmi, v druhej polovici bude otvorená posilňovňa - deti sa tak môžu venovať nejaký čas predaju svojich výrobkov a nejaký čas skákaniu a hraniu sa v otvorenej posilňovni. Celá koncepcia je zameraná na to, aby podnikanie bolo pre deti ako zábavná hra.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Každá detská obchodná spoločnosť dostane na veľtrhu jeden prázdny stôl - čo predávať, ako vyzdobiť stôl a ako spravovať finančné prostriedky je úlohou dieťaťa. Počet detí a ostatných členov rodiny pri stole je dobrovoľný. V ideálnom prípade by celá rodina mohla dieťaťu s niečím pomôcť. Pripravené produkty si môžu deti medzi sebou predať aj vymieňať. Každé dieťa (podnik) si ponechá celú sumu zarobených peňazí. Postupne sa budeme zaoberať koncepciou daní, právnych predpisov a iných obchodných nákladov. Naším cieľom je, aby deti získali pozitívne skúsenosti s vytvorením a predajom produktu.

UŽITOČNÉ PRIPOMIENKY

Prosíme predajcov, aby sa na miesto konania dostavili aspoň 30 minúť pred začiatkom. Stihnú sa tak prezuť, odložiť si veci, pripraviť a ozdobiť stôl a budú pripravení na privítanie prvých hostí. Vezmite si so sebou tieto veci: 1. Pokladňu (škatuľu alebo väčšiu peňaženku) a dostatok peňazí na vydávanie 2. Kôš na odpadky 3. Dekorácie na stôl 4. Prezuvky. 

   PRÍPRAVA   

   ÚČASŤ   

   ZHRNUTIE   

NAJPRV SI ZVOĽ SVOJ PRODUKT ALEBO SLUŽBU. NÁPADY NA OBČERSTVENIE: KOLÁČIKY, ŠIŠKY, WAFLE, LIMONÁDA. SNAŽ SA, ABY TO BOLO ČO NAJZDRAVŠIE. NÁPADY NA PRODUKTY: HRAČKY, ŠPERKY, OMAĽOVÁNKY, DOMÁCE MYDLÁ, DOPLNKY. NÁPADY NA SLUŽBY: MAĽOVANIE NA TVÁR, ZAPOŽIČANIE ELEKTRICKÉHO AUTÍČKA, DETSKÝ KADERNÍK, MAGICKÉ TRIKY, LOTÉRIE. 

1.

NAŠTUDUJ SI VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE O PONÚKANOM PRODUKTE ALEBO SLUŽBE A UROB SI PODNIKATEĽSKÝ PLÁN (OBCHODNÉ MENO, CIELE, ZÁKAZNÍCI, VÝDAVKY, CENA PRODUKTU, atd). ZAPOJ DO TOHO SVOJICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, ABY TI POMOHLI S PRÍPRAVOU, SAMOTNOU ÚČASŤOU A ZÁVEROM. 

2.

KÚP SI VŠETKY POTREBNÉ SUROVINY NA VÝROBU PRODUKTU/PONÚKANEJ SLUŽBY A NAPLÁNUJ VŠETKY FÁZY ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTOV (NAVRHOVANIE, ZÍSKANIE MATERIÁLOV, VÝROBA, BALENIE, DISTRIBÚCIA, POUŽÍVANIE, LIKVIDÁCIA). SNAŽ SA, ABY BOL ČO NAJŠETRNEJŠÍ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. 

3.

ODLOŽ SI VŠETKY POKLADNIČNÉ DOKLADY A POSTUPNE K NIM PRIDÁVAJ AJ ĎALŠIE MINUTÉ NA PRÍPRAVU PRODUKTU/SLUŽBY. ČÍSLA A KALKULÁCIA TI POMOŽU VYHODNOTIŤ VLASTNÉ AKTIVITY, FINANČNÉ ZDRAVIE FIRMY A PODĽA POTREBY VYKONAŤ ÚPRAVY. ZOZNÁM SA S FINANČNÝMI ZÁZNAMAMI AKO SÚ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT A SÚVAHA.  

4.

PRIPRAV SI SVOJ PRODUKT A DODRŽIAVAJ PRI TOM VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ NORMY A PRACOVNE POSTUPY. ČLOVEK JE ZODPOVEDNÝ ZA SVOJE EKONOMICKÉ AKTIVITY.  VÝROBOK MUSÍ BYŤ BEZPEČNÝ NA POUŽIVANIE A NEOHROZOVAŤ ZDRAVIE ČLOVEKA.

5.

ZABAĽ SVOJ PRODUKT. CIEĽOM BALENIA JE CHRÁNIŤ PRODUKT PRED BAKTÉRIAMI ALEBO POŠKODENÍM. SNAŽ SA POUŽIVAŤ ČISTÉ, ESTETICKÉ A EKOLOGICKÉ OBALY. VYBERAJ SI RECYKLOVATEĽNÉ A RÝCHLO ROZLOŽITEĽNÉ MATERIÁLY. 

6.

OZNAČ SVOJ PRODUKT S ETIKETOU. SKÚS NÁJSŤ PRESNÉ PREDPISY OHĽADOM OZNAČOVANIA  PRE TVOJ KONKRÉTNY PRODUKT. ETIKETA BY MOHLA OBSAHOVAŤ NÁZOV PRODUKTU, ZOZNAM ZLOŽIEK, ALERGÉNY, MNOŽSTVO, DÁTUM SPOTREBY, NÁVOD NA POUŽITIE. 

7.

NACEŇ SVOJ PRODUKT. PRODUKT/SLUŽBA MOŽE STÁŤ LEN TOĽKO, KOĽKO SÚ TVOJI ZÁKAZNÍCI OCHOTNÍ ZAPLATIŤ. MOZEŠ POUŽIVAŤ FORMULAR: CENA = NÁKLADY + PRIRÁŽKY. NAŠTUDUJ SI AJ INÉ METÓDY TVORBY CENY. 

UROB SI CENOVKY A CENNÍK.

8.

PRIPRAV SI OZDOBY NA SVOJ STOL TAK, ABY BOL PRE KUPUJÚCICH ATRAKTÍVNY A LÁKAVÝ. TVOJ STOL BUDE TVOJ OBCHOD. S DEKORÁCIAMI MOŽEŠ DAŤ SVOJEJ FIRME DUŠU A OSOBNOSŤ. VYBRANÉ VLASTNOSTÍ SA STANÚ TVOJOU ZNAČKOU.  

9.

ZBAĽ SI DO TAŠKY PRODUKTY, DEKORÁCIE NA STOL, POKLADŇU A DOSTATOK PEŇAZÍ NA VYDÁVANIE, KOŠ NA ODPADKY A PREZUVKY.   POĎAKUJ VŠETKÝM, KTORÍ SA PODIEĽALI SPOLU S TEBOU NA CELEJ PRÍPRAVE A TEŠ SA NA ZÁBAVU A KAMARÁTOV :)

 

 

 

 

 

 

10.

PRÍĎ A PRINES SVOJE PRODUKTY NA MIESTO KONANIA NAČAS. PRÍĎ ASPOŇ 30 MIN. SKOR, ABY SI SA STIHOL PREZUŤ, ODLOŽIŤ SI VECI DO ŠATNE A PRIPRAVIŤ SVOJ STOL.  KTO NEPLÁNUJE, MOŽE ĽAHKO ZLYHAŤ. 

1.

PRIPRAV SI SVOJ STOL A POUKLADAJ TAM VŠETKY SVOJE PRODUKTY. NEZABUDNI CENOVKY A CENNÍK.

KIDCHAM TIP: VDÝCHNI SVOJMU PODNIKANIU DUŠU A VYHRAJ VIAC ZÁKAZNÍKOV.

2.

PRIPRAV SI PENIAŽKY, HLAVNE DROBNÉ. MAJ PRE ISTOTU SO SEBOU AJ KALKULAČKU. MOŽEŠ SI VYSKÚŠAŤ SVOJE MATEMATICKÉ ZRUČNOSTI A UVIDÍŠ V PRAXI, AKÉ DOLEŽITÉ SÚ SPRÁVNE ČÍSLA. 

3.

PRIVÍTAJ SVOJICH ZÁKAZNÍKOV A ZAČNI PREDÁVAŤ.

POLOŽ SI OTÁZKU: KTO POTREBUJE EŠTE VIAC PRODUKTOV AKO MÁ - NIE KAŽDÝ. KTO POTREBUJE CÍTIŤ SPOLUPATRIČNOSŤ - VŠETCI. KIDCHAM TIP: NEPREDÁVAJ LEN VÝROBOK, PREDÁVAJ AJ POCIT.

4.

NEZABUDNI SA PRI PRÁCI ZABÁVAŤ - UŽI SI ZÁBAVU V GYMNASTICKEJ HALE, SKÁČ, BEHAJ, SÚŤAŽ A PRITOM SI NÁJDI NOVÝCH KAMARÁTOV. TU JE DOBRÉ MAŤ KAMARÁTA, KTORÝ TI POMOŽE PREDÁVAŤ, KEĎ TY SA HRÁŠ.

5.

VYMIEŇAJ SI SVOJE PRODUKTY S INÝMI PREDÁVAJÚCIMI - S KAMARÁTMI, SO ZNÁMYMI, S DEŤMI, KTORÉ SI PRÁVE SPOZNAL. VOLÁ SA TO BARTER A JE TO FORMA OBCHODNEJ ČINNOSTI BEZ POUŽITIA PEŇAZÍ.  

6.

PRED ZÁVEROM SI UROB MALÚ INVENTÚRU. SPOČÍTAJ SI PENIAŽKY, NEPREDANÉ PRODUKTY A ZISTI, ČI JE V POKLADNI SPRÁVNA SUMA. POMOŽU TI MATERIÁLY A FORMULÁRE VYTVORENÉ SPOLOČNOSŤOU KIDCHAM. 

7.

POBAĽ VŠETKO NEPREDANÉ, UPRÁTAJ STOL A VYNES SMETI. ANALYZUJ MNOŽSTVO ODPADKOV, KTORÉ SI VYROBIL A POPREMÝŠĽAJ, AKO BY SI MOHOL TO MNOŽSTVO NABUDÚCE ZNÍŽIŤ.  SKÚS ODPAD RECYKLOVAŤ. 

8.

ROZLÚČ SA S KAMARÁTMI, SPOLUHRÁČMI A ORGANIZÁTORMI. VYTVORENÍM A PREDAJOM VLASTNÉHO PRODUKTU SI NADOBUDOL DOLEŽITÉ SKÚSENOSTI S TVORBOU, NIELEN SPOTREBOU.

9.

AK SI NÁJDEŠ PÁR MINÚT VOLNÉHO ČASU, NAPÍŠ ORGANIZÁTOROM VEĽTRHU SPÄTNÚ VÄZBU. 

AKO SA TI PÁČILO, AKO SI SA CÍTIL, ČO BY SI CHCEL ZMENIŤ. 

10.

DOMA SI SPOČÍTAJ VŠETKY SVOJE VÝDAVKY A NÁKLADY. ĎALEJ SPOČÍTAJ VŠETKY PENIAZE V POKLADNI A ZISTI, ČI SI V ZISKU, NA NULE ALEBO V STRATE. ANALYZUJ SITUÁCIU, UROB ZÁVERY A SKÚS TO ZNOVA A EŠTE LEPŠIE. 

1.

NEZABUDNI, ŽE VÝSLEDNÁ SUMA JE LEN ČÍSLO, LEN INDIKÁTOR, NO NIE JE PODSTATOU TVOJHO ÚSPECHU. ČÍSLA SÚ DOBRÍ SLUHOVIA, ALE ZLÍ MAJSTRI. SÚSTREĎ SA NA "VYTVÁRANIE" SKOR AKO NA "ZÍSKAVANIE" A BUDEŠ USPEŠNÝ.

2.

TVOJÍM ÚSPECHOM JE SCHOPNOSŤ ROZMÝŠĽAŤ KREATÍVNE S CIEĽOM VYTVORIŤ NIEČO PEKNÉ A UŽITOČNÉ PRE SEBA A OSTATNÝCH. 

3.

TVOJÍM ÚSPECHOM SÚ NADOBUDNUTÉ VEDOMOSTI V JEDNEJ KONKRÉTNEJ OBLASTI. VEDOMOSTI O VÝROBE, BALENÍ A OZNAČOVANÍ PRODUKTU, O MARKETINGU.

4.

TVOJÍM ÚSPECHOM JE KVALITNE STRAVENÝ ČAS SPOLU S TVOJIMI RODIČMI, SO STARÝMI RODIČMI A S RODINOU POČAS PRÍPRAVY PRODUKTU ALEBO SLUŽBY. 

5.

TVOJÍM ÚSPECHOM SÚ PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI, KTORÉ SI ZÍSKAL POČAS PRÍPRAVY PRODUKTU/SLUŽBY, POČAS

PREDAJA A PONUKY, POČAS VYMIEŇANIA A ZÁBAVY.

6.

TVOJÍM ÚSPECHOM SÚ NOVÉ PRIATEĽSTVÁ, UPEVNENÉ PRIATEĹSTVÁ A VZŤAHY, KTORÉ SI NADVIAZAL S INÝMI PREDÁVAJÚCIMI A S TVOJIMI ZÁKAZNÍKMI.

7.

TVOJÍM ÚSPECHOM JE SCHOPNOSŤ HRAŤ "FAIR - PLAY" A ZVLÁDAŤ KONFLIKTNÉ SITUÁCIE. KONFLIKTY V PODNIKANÍ ČASTO PRINÁŠAJÚ VEĽKÉ STRATY. 

8.

TVOJÍM ÚSPECHOM JE KROK K ZLEPŠENIU TVOJEJ FYZICKEJ KONDÍCIE AKTIVITAMI V GYMNASTICKEJ HALE. V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH. 

9.

TVOJÍM ÚSPECHOM JE SPOKOJNOSŤ S NAPLNENÍM ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH POTRIEB. Napríklad telesné a fyziologické potreby (mal si jedlo, pitie, pochyb), potreba prijatia a spolupatričnosti (bol si súčasťou KIDCham komunity), potreba uznania a úcty, (urobil si unikátny produkt ktorý iní kúpili), potreba sebarealizácie (zarobil si si sám svoje peniaze), potreba bezpečia (priestor bol čistý, svetlý a bezpečný)  a finančnej istoty (naučil si základy podnikania - nech sa stane čokoľvek v živote, vždy budeš vedieť predať lízanky :)

10.

bottom of page