top of page

MATERIÁL 1

borchure photo with content.png

1. DETSKÝ

PODNIKATEĽSKÝ  PLÁN

Cieľom podnikateľského plánu pre deti je

pomôcť deťom štruktúrovať a systematizovať ich nápady. Systém je často dôležitejší než presný produkt. Ako príklad použijeme

testovaný výrobok (napríklad sliz alebo

hračku, dezinfekciu rúk atd.), aby sme

deťom pomohli porozumieť systému,

používať systém a vytvoriť si systém samy.

MATERIÁL 2

2. RECEPT NA VÝROBOK

(NÁŠ PRÍKLAD)

V jadre každého podnikania leží produkt

alebo služba, ktorých cieľom je vytvoriť

hodnotu a poslúžiť nejakému účelu.

Cieľom tohto materiálu (receptu) je:

poskytnúť testovaný príklad a pomôcť

deťom analyzovať kľúčové aspekty

výroby / poskytovania služieb

(ingrediencie, metódu a rozpočtovanie).

hzdrogel ball.png

MATERIÁL 3

Photo 3.png

3. RECEPT NA VÝROBOK

 (TVOJ NÁVRH)

Tento materiál je vytvorený s cieľom

pomôcť deťom improvizovať a vytvoriť si

vlastný recept. Môže byť tiež využívaný

rodičmi ktorí by sa chceli stať inštruktormi

produktových dielní KIDCham.

Tento materiál by mali deti vyplniť

(s rodičmi alebo bez rodičov) a priniesť

späť do školy kvôli spätnej väzbe.

MATERIÁL 4

4. VEDECKÁ

BROŽÚRA

Cieľom tejto brožúry je poskytnúť dôkladný prehľad o produkte a jeho vlastnostiach. Táto brožúra spája produkt s jednou  oblasťou vedy a inšpiruje dieťa k dôkladnejšiemu učeniu pomocou experimentov. Jedna časť brožúry je venovaná tvorivému písaniu - dobrý príbeh sa dobre predáva :)

water brochure photo.png
bottom of page