MATERIÁLY

Jedným zo spôsobov, ako by sme chceli osloviť všetky deti na svete, je zverejnenie materiálov vhodných pre deti na našej webovej stránke, ktorých cieľom je pomôcť deťom osvojiť si základy finančného vzdelávania. Materiály, ktoré zverejňujeme, sú bezplatné a sú súčasťou charitatívneho programu. Materiály sú tvorené a prispôsobené našim aktuálnym udalostiam a sú postupne zložitejšie - v závislosti od veku a úrovne dieťaťa. Materiály sú zoskupené do 3 väčších častí: podnikanie, nehnuteľnosti a cenné papiere. Detské obchodné veľtrhy sú pre deti praktickými skúsenosťami, pri ktorých deti získavajú skúsenosti aj spomienky. Tým, že si prechádzajú materiály pred aj po podujatí, prepájajú akademické vedomosti, čím sa, dúfame, u nich zvyšuje záujem o akademické predmety. 

Name
Last Updated
Views
Favorites
Contributors

© 2019 by Pille Vojcik