top of page

PODNIKATEĽSKÉ NÁPADY NA OBČERSTVENIE

 

 Tip: vezmite si kuchársku knihu a vyberte nejaké dobré chutné jedlo.

Predávajte napríklad:

  • sušienky, koláče, vafle, zmrzlinu, ovocie, jahody s čokoládou, sladké alebo slané mandle, šišky s marmeládou, limonádu a ovocnú šťavupizzu, pop-corn, cukrovú vatu

PODNIKATEĽSKÉ NÁPADY PRE PRODUKTY

Tip: vezmite dve knihy – napr. vedecké experimenty pre deti a jednoduché remeslá pre deti – obe Vás naučia vyrábať jednoduché výrobky na predaj. Výsledky vedeckých experimentov slúžia aj ako produkty na predaj a majú aj vzdelávaciu funkciu.

Predávajte napríklad:

  • kryštály, mydlá, kaleidoskopy, maľovanky, kúpeľové soli, sliz, šperky, náramky, oblečenie, vlasové doplnky, reflexné prívesky

PODNIKATEĽSKÉ NÁPADY PRE SLUŽBY

Ponúkajte napríklad:

  • zapožičanie malého elektrického autíčka, maľovanie na tvár, detský kaderník, magické triky – kúzelník, výmena pokémonovzvieratká z balónov

  1. ZVOĽ SI SVOJ PRODUKT ALEBO SLUŽBU

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

  • Úvod - Opíš svoje podnikanie a povedz, čo je na ňom jedinečné. Porozmýšľaj, aké by bolo dobré obchodné meno.

  • Podnikateľské ciele - stanov si podnikateľské ciele, pomôže Ti ich to dosiahnuť.

  • Konkurencia - kto je Tvoja konkurencia, za koľko predávajú ten istý produkt/ponúkajú tú istú službu? Ak podnik dokáže veci zefektívniť - lepšie, rýchlejšie alebo lacnejšie - priťahuje viac zákazníkov. Zdravá konkurencia je základom pokroku.

  • Zákazníci - kto sú Tvoji zákazníci a prečo sa im páči práve Tvoj produkt?

  • Výdavky - Vytvor si zoznam všetkého potrebného na prípravu produktu alebo služby.

Urob si prvú kalkuláciu nákladov. 

  • Cena produktu - produkt/služba môže stáť len toľko, koľko sú Tvoji zákazníci ochotní zaplatiť.

Ak je cena príliš vysoká, rýchlo odradí Tvojich zákazníkov. Ak je cena príliš nízka, nezarobíš nič alebo budeš stratový. 

CENA = NÁKLADY + PRIRÁŽKY

NAŠ TIP: Vdýchni svojmu podnikaniu dušu a vyhraj viac zákazníkov!

2. NAŠTUDUJ SI VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE

O PONÚKANOM PRODUKTE/SLUŽBE A UROB SI PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

One way of produscing sustainably is for a business to plan all the stages of a products life cycle right from the start.

3. KÚP SI VŠETKY POTREBNÉ SUROVINY NA VÝROBU PRODUKTU/ PONÚKANEJ SLUŽBY A NAPLÁNUJ VŠETKO, MAKE A BUDGET

ODLOŽ SI VŠETKY POKLADNIČNÉ DOKLADY A POSTUPNE K NIM PRIDÁVAJ AJ ĎALŠIE MINUTÉ NA PRÍPRAVU PRODUKTU/SLUŽBY

Archive all the expenses you have made. 

SAMOTNÁ PRÍPRAVA PRODUKTU / SLUŽBY

ZABAĽ SVOJ PRODUKT A OZNAČ HO ETIKETOU

Etiketa musí obsahovať:

NACEŇ SVOJ PRODUKT

1. Spočítaj všetky svoje náklady na suroviny a pomôcky.

2. Spočítaj hodiny strávené prípravou produktu/služby

3. Nájdi konkurenčný produkt a zisti, aká je jeho cena.

4. Porozmýšľaj, koľko výrobkov by si potreboval/potrebovala predať, aby sa Ti vrátili náklady a aby si aj niečo zarobil. 

 

VÝZDOBA STOLA (ROZMER STOLA JE 200x50 cm)

Priprav si svoj stôl tak, aby bol pre kupujúcich atraktívny a lákavý. 

POĎAKOVANIE

Poďakuj všetkým, ktorí sa podieľali spolu

s Tebou na celej príprave. 

ZHRŇME SI TO

 1. ZVOĽ SI SVOJ PRODUKT/SLUŽBU

2. NAŠTUDUJ SI VŠETKO O ŇOM/O NEJ

3. KÚP SI SUROVINY/PRIPRAV SI POMOCKY

4. ODLOŽ SI POKLADNIČNÉ DOKLADY

5. PRIPRAV SI SVOJ PRODUKT

6. ZABAĽ SVOJ PRODUKT

7. NACEŇ SVOJ PRODUKT

8. PRIPRAV SI VÝSTAVBU STOLA

9. POĎAKUJ 

10. TEŠ SA NA KAMARÁTOV :)

Priprav si svoj produkt/službu a dodržiavaj pri tom všetky bezpečnostné a hygienické normy a pracovné postupy. 

bottom of page