top of page

Vážení rodičia, milé deti - tieto výrobky vyrábajú deti a hlavný účel predaja predmetov je vzdelávací - získať skúsenosti s tvorbou produktu, predajom produktu a dodaním produktu. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú z predaja, idú triednemu učiteľovi a späť deťom. Nákup produktu by sa preto mal vnímať skôr ako dar pre triedu a samotný produkt ako malý darček za Váš príspevok. Pretože produkty sú vytvárané s cieľom učiť sa a nie profitovať, nemôžeme niesť plnú zodpovednosť za kvalitu produktu. Čo však môžeme potvrdiť je, že každý výrobok je jedinečný a nesie nenahraditeľnú emocionálnu hodnotu výrobcu.