top of page

O NÁS

NÁŠ PRÍBEH

Naša organizácia KIDCham - Kids Chamber of Crafts and Commerce n.o. (Detská komora remesiel a obchodu n.o.) začala ako malý projekt organizovaný súkromne pre priateľov a rodinu a naše vlastné deti. Prvé podujatia boli veľmi malé, na ktorých sme prenajali celú telocvičňu pre vlastné deti, aby sa mohli hrať a zabávať a predávať ručne vyrobené výrobky a limonády. Keďže podujatie malo veľký úspech a chceli sa ho zúčastniť viacerí naši priatelia, rozhodli sme sa ho štrukturalizovať a začať spolupracovať so školami, učiteľmi a riaditeľmi. Dňa 23. decembra 2019 bola naša nezisková organizácia oficiálne zaregistrovaná a počet spolupracujúcich partnerov sa stabilne zvyšoval, vrátane univerzity, inovačného centra a slovenskej obchodnej agentúry.

Získali sme veľa skúseností s organizovaním detských workshopov. Teoretických aj praktických. V praxi sme videli, čo funguje a čo nie, podľa toho sme prispôsobili náš prístup. Hoci na začiatku bolo naším cieľom prepojiť akademické vzdelávanie s finančným vzdelávaním v 3 hlavných oblastiach, teda v podnikaní, nehnuteľnostiach a papierových aktívach. Počas našich praktických skúseností sme dospeli k záveru, že do centra našej pozornosti by sa mohli pridať aj niektoré ďalšie témy: napríklad duševné zdravie, mindfullness a meditácia - na zaobchádzanie so svojou mysľou a telom, najmä s emóciami.

Od založenia organizácie naša organizácia stabilne rástla.

V školskom roku 2022/2023 sme sa snažili náš projekt rozšíriť a zúčastnilo sa ho viac ako 2000 detí. Z tohto roku sme sa veľa naučili a v nasledujúcom roku sme boli o niečo opatrnejší, pretože príliš rýchly rast sa neukázal ako najlepšia cesta vpred. Takže v roku 2023/2024 sa nášho projektu zúčastnilo cca 500 žiakov a financovali sme ho prostredníctvom grantu poskytnutého Slovak Business Agency. Začiatkom roka 2024 sme našu organizáciu presťahovali na nové miesto - konkrétne na adresu Stojarenská 3, kde majú svoje ateliéry mnohí umelci a ktorá je venovaná inováciám, umeniu a remeslám. Na tomto mieste sa združujú aj mnohé iniciatívy, ako napríklad STROJ - viac informácií nájdete tu: KC Stroj - Umelecká komunita v Košiciach

Toto miesto má svoju vlastnú energiu, a preto sme sa museli opäť prispôsobiť, aby sme mohli naplno využívať nové prostredie a jeho výhody. Keďže naša organizácia je postavená na princípe komunity a spolupráce, museli sme nájsť spôsob spolupráce a prepojenia. Tak sa zrodil nový nápad - umelecké workshopy pre firmy zamerané na budovanie tímov. Spojili by sme 2 hlavné oblasti: mindfullness a umenie/remeslo a pozvali by sme firmy s tímami, aby si vyskúšali naše nové služby. Takto by sme mohli úžasných umelcov a remeselníkov predstaviť svetu biznisu obojstranne prospešným spôsobom. Sme vždy otvorení spolupráci a komunikácii. Preto vás prosíme, ak sa vám páči, čo robíme, máte nejaké otázky alebo by ste sa s nami chceli spojiť v rámci nejakej iniciatívy - dajte nám vedieť a pokúsime sa nájsť spôsob spolupráce.

 

Poďme spolupracovať

Ozvite sa, aby sme mohli začať spolupracovať.

Ďakujeme!

bottom of page