top of page

Acerca de

Zasponzoruj dieťa a
pomôž nám zmeniť jeho život!

Vážení podnikatelia a podporovatelia projektu,

otvárame sponzorský program pre náš projekt: “Moja trieda, môj tím.”

KTO?

Projekt organizuje nezisková organizácia KIDCham - Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o. a je zameraný na 1. stupeň základných škôl (triedy 1-4). Cieľom projektu je prepojiť akademické vzdelávanie s finančnou gramotnosťou. Deti sa naučia napísať podnikateľský plán, vytvoriť produkt, predať produkt a dodať ho konečnému zákazníkovi. To všetko sa deje vo veľmi priateľskom a kreatívnom prostredí.

PREČO?

Na základe úspešného testovacieho obdobia nášho projektu sme uzavreli dohody o spolupráci so základnými školami v Košiciach. Naše štatistiky ukazujú, že akonáhle sa učiteľka rozhodne zapojiť sa do projektu, miera účasti študentov je veľmi vysoká, približne 80 - 90%. Je len 10 - 20% študentov, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť účastnícky poplatok a z tohto dôvodu sa nezúčastnia projektu. Všimli sme si, že títo študenti sa môžu cítiť vynechaní a vytvoriť si predstavu, že všetka zábava v živote závisí od peňazí. Určite s týmto vnímaním nesúhlasíme, pretože sa domnievame, že existujú abstraktné hodnoty, ako je priateľstvo, spolupráca a láskavosť, ktoré sú nad peniazmi, a ktoré ak budú správne vykonané, môžu vyriešiť problémy spojené s absenciou finančných prostriedkov. Preto sme sa rozhodli byť aktívni a požiadať o sponzorstvo pre týchto študentov, ktorí si sami nemôžu dovoliť zaplatiť účastnícky poplatok (30 eur za dieťa).

ČO DOSTANEM?

Ak súhlasíte s tým, že abstraktné hodnoty ako je láskavosť a spolupráca sú dôležitejšie ako samotné peniaze, a veríte, že každý má právo na vzdelanie bez ohľadu na jeho finančné zázemie, radi by sme s Vami spolupracovali. Z našej strany Vám môžeme ponúknuť česť a rešpekt, ktoré patria k dodržiavaniu pravidiel abstraktných hodnôt a vďačnosť dieťaťa a jeho rodiny za pomoc pri účasti. Tieto hodnoty a odozva zo strany rodín sa prejavia na reputácii a dlhodobom úspechu spoločnosti a sú zvyčajne oveľa cennejšie ako rýchle zisky. Tiež Vám ponúkame zviditeľnenie sa na našich podujatiach - naše obchodné veľtrhy sú podujatia s približne 800 účastníkmi (študenti, učitelia a ich rodičia).

Je dôležité nezabudnúť, že štátny školský systém má na Slovensku monopol, je to vysoko regulovaný, kontrolovaný a povinný systém, ktorý je založený na hierarchii a autorite. Vedci, aktivisti a štátna správa neustále školský systém zlepšujú a implementujú nové, moderné metódy aj prístupy do vyučovania. Naša organizácia má exkluzívny prístup do každodenného života žiakov, ktorý sme budovali pomaly, ale isto - učiteľ po učiteľovi. Spoluprácou s nami môžete aj Vy obohatiť život detí v škole. 

POĎME SPOLUPRACOVAŤ!

Dajte nám o sebe vedieť, aby sme mohli začať spoluprácu.

bottom of page