top of page

VITAJTE

Cieľom KIDCham Slovensko je pomaháť deťom prepojiť akademické vzdelávanie s finančnou gramotnosťou. Spolu tvoríme vedecké workshopy a detské obchodné veľtrhy, kde si deti môžu vyskúšať svoje podnikateľské nápady v hravom prostredí. Cielom organizácie je poskytnút stabilnú, systematickú a profesionálnu sieť udalostí, ktoré deťom pomôžu získať finančnú nezávislosť, a spojiť ľudí, ktorí im v tom pomáhajú. Správne finančné vzdelávanie pomôže dieťaťu pripraviť sa na vytvorenie vlastného domu (nehnuteľnosť), vytváranie hodnoty (podnikanie) a pomoc iným investovaním do ich spoločností (cenné papiere). Štruktúra udalostí je jednoduchá, obsah a hľbka projatých a poskytovaných informácií sa však môžú rozširovať bez obmedzenia. 

bottom of page